17 Kwiecień 2014 roku

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach informuje, że każdy podatnik, który chce rozliczyć się w formie elektronicznej może skorzystać ze specjalnie przygotowanego w Urzędzie stanowiska komputerowego. W obsłudze elektronicznych deklaracji pomoże specjalista, z pomocy którego skorzystać może każdy podatnik, który chce złożyć zeznanie. Dodatkowo w każdy poniedziałek urząd zaprasza na poniedziałki z PIT-em elektronicznym. W tym dniu specjalista, z pomocą którego można złożyć zeznanie dyżuruje dodatkowo w godzinach od 15:15 do 18-tej.

Poniedziałki z e-PIT-em trwają do końca kwietnia.

Serdecznie zapraszamy.

 

Aktualności

„Kiedy wpadnie piąty milion?”

2014-04-15

Ministerstwo Finansów rozpoczyna dziś akcję „Kiedy wpadnie piąty milion?” zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 roku odliczaliśmy do miliona, potem do dwóch milionów, a w zeszłym roku już do trzech milionów. W tym roku znacznie podnosimy poprzeczkę. Czekamy na pięć milionów!!!

Czytaj więcej

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów

2014-04-07

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach uprzejmie informuje, iż od 1 kwietnia 2014r obowiązują nowe przepisy w zakresie odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Powyższe zmiany zostały szczegółowo omówione w broszurze umieszczonej na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/wyjaśnienia i komunikaty oraz Broszury informacyjne.

Czytaj więcej

E-usługi Administracji Podatkowej

2014-03-25

 


Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Administracja Podatkowa chce być nowoczesna, efektywna i przyjazna dla obywateli. Stąd wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wykorzystuje nowe technologie informatyczne, w celu lepszej dostępności usług i usprawnienia kontaktu z urzędem skarbowym.

Czytaj więcej

Informacja o osobach podających się za pracowników urzędu skarbowego

2014-03-05

W związku z otrzymanymi sygnałami o osobach podających się za pracowników urzędu skarbowego i usiłujących wszcząć kontrolę prowadzonej dokumentacji podatkowej oraz ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że pracownicy urzędów skarbowych oraz inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, w uzasadnionych przypadkach mogą wszcząć kontrolę wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowych.
Jeżeli osoby usiłujące wszcząć kontrolę nie posiadają legitymacji służbowych lub nie chcą jej okazać i zachodzi podejrzenie, że osoby te nie są pracownikami organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej należy niezwłocznie zawiadomić policję oraz właściwy urząd skarbowy.

Czytaj więcej

Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sil zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce

2014-03-03

 Broszura: "Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sil zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce."

Czytaj więcej

Zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r.

2014-03-03

 


1)ograniczenie stosowania ryczałtowych 50% kosztów uzyskania przychodów :

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził limity w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do dochodów uzyskiwanych z tytułu przeniesienia praw autorskich tj uzyskiwanych m.in. przez artystów, wynalazców, dziennikarzy czy naukowców.
W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, nie mogą przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (jest to kwota 85528 zł). Limit ten to 42.764,- zł dotyczy łącznie wszystkich dochodów, do których wskazane koszty mają zastosowanie, bez względu na to, na podstawie jakiego tytułu uzyskano przychód. Pozostanie utrzymana zasada , że jeżeli podatnik udowodni , że faktyczne koszty uzyskania przychodów były wyższe niż ryczałtowe – to koszty te będą uwzględnione w wysokości kosztów faktycznie poniesionych . Twórcy których roczne przychody z przeniesienia praw autorskich nie przekroczą 85.528,- zł nadal będą mogli stosować ryczałtowe 50 % koszty podatkowe.

2) ograniczenie ulgi na dzieci :
Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013 roku, prawo do ulgi prorodzinnej stracili rodzice, pozostający w związku małżeńskim, a także samotnie wychowujący dziecko, którzy w roku podatkowym osiągnęli łączne dochody powyżej kwoty 112 tys zł i są w posiadaniu tylko jednego dziecka. Podobnie ulga nie będzie przysługiwała podatnikowi, który wychowuje jedno dziecko i nie pozostaje w związku małżeńskim, ani nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko, kiedy jego roczny dochód przekroczy 56 tys. zł.
Dla osób wychowujących dwoje dzieci zasady rozliczeń pozostają bez zmian - ulga będzie przysługiwać bez względu na wysokość dochodów. Nadal będzie to 92,67 zł za każdy miesiąc (tj.1112,04 zł za rok).
Rozszerzenie ulgi na dzieci dla rodzin wielodzietnych
Możliwość skorzystania z większej ulgi będą miały osoby wychowujące troje i więcej dzieci. W 2013 roku wyniesie ona:
92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko
139,01 zł na trzecie dziecko (tj. 1668,12 zł za rok)
185,34 zł na czwarte i kolejne dziecko (tj. 2224,08 za rok).

więcej

3) ograniczenie ulgi z tytułu korzystania z sieci internet
Ulga na Internet będzie przysługiwała już tylko osobom, które do tej pory z niej nie korzystały i to wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe. Ustawodawca pozostawił również ulgę dla osób, które po raz pierwszy skorzystały z niej w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. Te osoby będą mogły z niej skorzystać również w zeznaniu za 2013 r.
Maksymalna wysokość tego odliczenia nie ulega zmianie i wynosi 760 zł rocznie.

więcej

 

 

 

 

Czytaj więcej

Komunikat dotyczący wpisów w CEIDG

2014-02-14

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach informuje, że w związku z pojawiającymi się przypadkami oferowania za opłatą wpisów do rejestrów przedsiębiorców, które nie stanowią Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

Do wszystkich tego typu przypadków odpłatnego wpisu do rejestrów przedsiębiorstw należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie dotyczą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Czytaj więcej

Uniknij kosztów egzekucyjnych – płać w terminie

2014-02-06

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze uprzejmie przypomina o terminowym płaceniu podatków. Brak zapłaty podatku w terminie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W toku tego postępowania naliczane i pobierane są koszty egzekucyjne stanowiące dodatkowe, często bardzo duże, i zbędne obciążenie dla podatnika. Zapłata podatku w terminie pozwala uniknąć nie tylko odsetek, ale również kosztów egzekucyjnych.

Czytaj więcej

Zostaw swój e-mail w urzędzie skarbowym

2014-02-06

Naczelnicy urzędów skarbowych województwa lubuskiego chcą usprawnić komunikację z klientem. W tym celu zachęcają mieszkańców Ziemi Lubuskiej, by podczas wizyty w swoim urzędzie skarbowym zostawiali swój numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Taka forma komunikacji pozwoli na szybkie i bieżące przesyłanie informacji do obywatela.

Czytaj więcej

1 z 2  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma UsługAdministracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw